Warunki refundacji

Szanowni Państwo!

Chcemy przekazać kilka informacji, które będą Państwu przydatne z uwagi na zmianę przepisów regulujących możliwość uzyskania przedmiotu ortopedycznego i refundacji przez NFZ.

1. Warunki uzyskania zlecenia na przedmiot ortopedyczny i refundacji z NFZ 

Lekarz specjalista (chirurg, ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej lub reumatolog) wystawia zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne podając kod przedmiotu (P.131.01 lub P.130.00) i rodzaj schorzenia.

Okres użytkowania wózka dla dzieci do 18 roku życia (P.131.01) wynosi 3 lata, a dla osób powyżej 18 lat (P.130.00) - 4 lata.

Każde zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, przed realizacją musi być potwierdzone przez Oddział NFZ właściwy dla miejsca zamieszkania pacjenta.

Zgłoszenia zlecenia do ewidencji i potwierdzenia do realizacji dokonuje się osobiście lub drogą pocztową.

 

Wózki są bezpłatne do limitu 3000 zł.

 

Potwierdzone i zaewidencjonowane zlecenie podlega realizacji u dowolnie wybranego Realizatora zleceń (Świadczeniodawcy).

Zapraszamy do naszej firmy pacjentów z województwa Wielkopolskiego, a z innych województw - do współpracujących z nami placówek w całej Polsce takich jak Poradnie Zaopatrzenia Ortopedycznego, zakłady ortopedyczne, sklepy medyczne itp.

Szczegółowych informacji jak uzyskać wózek comfort udzielamy pod nr telefonu: (061)8638 561 lub 8626 429 , a informacje o szeregu zmian ,które zostały wprowadzone w naszych wózkach znajdziecie Państwo w naszych broszurach.


2. Warunki dofinansowania zakupu przez Powiatowe/Miejskie Centra Pomocy Rodzinie

Zwrot udziału własnego w zakupie wózka , to jest różnicy pomiędzy jego wartością a kwotą limitu przyznanego przez NFZ, można uzyskać składając wniosek w P/MCPR.

Do wniosku należy dołączyć:

  • ksero zlecenia (wniosku) potwierdzonego przez NFZ
  • fakturę na wózek z informacją jaką część kwoty refunduje NFZ, a jaką pacjent
  • oświadczenie o dochodach przypadających na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie
  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • numer NIP

 
UWAGA! W okresie użytkowania wózka przysługuje Państwu bezpłatana naprawa do kwoty 900 zł.

Zlecenie na naprawę wystawiają oddziały NFZ.

NOWOŚCI

AKTUALNOŚCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „rodo”) informujemy, że podane da...

Termin realizacji zamówień

Szanowni Państwo !   W związku z bardzo dużym nagłym zwiększeniem produkcji wydłużają się nam terminy realizacji zamówień. Bardzo przepraszamy za...

ZAPOZNAJ SIĘ JESZCZE

Tabela wymiarów

Oferta kolorystyczna

Katalog ON-LINE

WIDEO PREZENTACJA